top of page

Dronning Sonja Opera konkurranse

Visuell identitet / skoleprosjekt

Type prosjekt

Gruppeprosjekt

m/ Louise Marie Hansen 

Vitenskapelig tidsskrift

Redaksjonell design / skoleprosjekt

Innmat i samarbeid 

m/ Andrea Thuv Solhaug

 

Type prosjekt                     

Semester                  

Høsten 2021

Verktøy

Adobe illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

åpenmockup.png

Korfattet brief

Formålet med oppgaven er å redesigne både innmat og omslag for et valgfritt vitenskapelig tidsskrift. Designet skal signalisere at tidsskriftet er veletablert og anerkjent, samtidig som det skal være tidsriktig og brukervennlig. Den grafiske identiteten skal være gjennomgående, men samtidig differensiert fra nummer til nummer og årgang til årgang. Oppgaven innebærer å designe seks omslag for to årganger og tre nummer, samt en prototype for tidsskriftets innmat.

Om løsningen

Vi har i vår løsning redesignet tidsskriftet sosiologi i dag som er et norsk vitenskapelig tidsskrift. Vi har fokusert på å gjøre designet moderne og fleksibelt. I innmaten har vi benyttet detaljtypografi og tatt valg i å gjøre hierarkiet tydelig, slik at leseren kan skille informasjonen lett fra hverandre. Både i innmat og omslag var det vesentlig å få frem tidsskriftets anerkjennelse og troverdighet. Omslagene skal enkelt kunne skilles fra hverandre i bokhyllen, med at hver årgang har ulik farge og hvert temanummer har ulik tematisk bilde på forsiden.

Omslag

bottom of page