top of page

Learnica

Informasjonsarkitektur / skoleprosjekt

Tverrfaglig gruppeprosjekt

m/ Andrea Thuv Solhaug

Kristian Wobbes 

og Magnus Moen 

 

Type prosjekt                     

Semester                  

Høst 2022

Verktøy

Adobe illustrator

Figma

Adobe After Effects

forside.png

Korfattet brief

NTNU trenger et nytt læringsstyringssystem (LMS) etter at avtalen med Blackboard går mot slutten. I den sammenheng skal gruppen konseptualisere og designe et forslag til et nytt LMS som kan gjøre hverdagen for studenter, emneansvarlige og studieprogramledere bedre. Brukeropplevelsen for studenter og emneansavarlige er primær og løsningen skal gjøre det mulig å ha oversikt over detaljer i studiehverdagen for studenter og ansatte. Det skal brukes prinsipper for brukersentrert systemutvikling og informasjonsarkitektur. 

Om løsningen

Vår gruppe har utviklet et konsept for et LMS som vil forbedre hverdagen til studenter og emneansvarlige. Vi gjennomførte en grundig innsiktsfase, hvor vi intervjuet ulike informanter for å avdekke behov og mangler i dagens system. Vi fant blant annet ut at dagens løsning benytter seg av flere ulike systemer som ikke er samlet i et større system, og at strukturen av informasjonen som blir vist er begrenset, noe som gjør det utfordrende å holde oversikt over hverdagen.

Basert på denne innsikten har vi jobbet med to scenarioer, ett for studenter og ett for emneansvarlige, som skal løse de gitte problemene. Vi har lagt særlig vekt på å forbedre kommunikasjonen mellom emneansvarlige, og har derfor integrert en feed-funksjon i systemet som gjør kommunikasjonen mer intuitiv mellom alle parter i et gitt studieprogram. Vi har også forstått behovet for en velfungerende kalender for både studenter og emneansvarlige, og har derfor inkludert denne funksjonen i systemet.

Vårt LMS, kalt Learnica, har en moderne, tydelig og tidløs visuell identitet som er tilpasset den brede målgruppen. Vårt hovedfokus har vært på brukervennlighet og høy kontrast mellom farger og størrelser, slik at systemet er tydelig og lett å forstå for alle brukere, uansett alder.

Utvalg av hovedfunn 

Vi delte innsikten vi fikk opp i kategorier for å danne oss et bedre bilde av problemene. Vi har også benyttet oss av sitemaps med en top-down tilnærming for å definere hierarki og navigasjonsmuligheter på siden.

Logo

Designet av logoen er enkelt og allsidig, og fungerer både i farge og svarthvitt. Symbolet består av en rotert L fra Learnica, som også kan minne om en sjekkboks som ofte brukes for å markere gjøremål, noe som igjen er knyttet til funksjonen til systemet. Logoens utforming gjør den egnet til å bli brukt separat, men den kan også kombineres med navnet «Learnica», som angitt. Det er viktig å merke seg at logoen skal kunne skaleres ned til mindre størrelser på skjermen, men den skal ikke bli så liten at den mister sin tydelighet.

bottom of page