top of page

Gjøvik
videregående skole

 

Veifinningssystemer / skoleprosjekt

Gruppeprosjekt

m/ Andrea Thuv Solhaug

 

Type prosjekt                     

Semester                  

Høst 2022

 

Verktøy

Adobe illustrator

Adobe Indesign

mockupheis-07.png

Korfattet brief

Elever og ansatte ved Gjøvik videregående skole har rapportert om problemer med å gi besøkende gode veibeskrivelser og med å finne frem på skolen. Oppgaven går ut på å gjennomføre innsiktsarbeid for å samle inn informasjon om dagens situasjon, inkludert befaring, observasjoner, intervjuer og undersøkelser. Deretter skal det lages en analyse av dagens situasjon vedrørende veifinnings- og skiltsystemet (eller mangel på sådanne). Videre skal det designes et helhetlig veifinnings- og skiltsystem for skolen, som ivaretar behovene for oversiktsinformasjon, retningsinformasjon og stedsinformasjon.

Om løsningen

Vi har i vår besvarelse lagt stor vekt på å forbedre skolens inndeling og gi de ulike fløyene mer personlighet. Etter å ha samlet inn innsikt om skolens eksisterende system, oppdaget vi at det var mye forvirring blant elevene og ansatte. Det manglet bygg, tallene på byggene var ikke alltid i riktig rekkefølge, og mange visste ikke hva byggene de hadde klasserom i het. Derfor har vi dykket ned i naturfaget, som alle på skolen har som fag, og tatt inspirasjon fra det periodiske systemet. Vi har navngitt fløyene etter grunnstoffer som er allment kjent og lett å uttale. For å gjøre det enda enklere å skille mellom dem, har vi sørget for at forbokstavene på alle navnene er forskjellige. Vi har også plassert navnene strategisk, med innsikt i grunnstoffets funksjoner i forhold til fløyens linjer og bruksområder. Dermed er det ikke tilfeldig hvilken fløy som har hvilket navn. Vi har benyttet oss av kun to hovedfarger, en mørk og lys blå. Dette har vi gjort på bakgrunn av skolen er så stor at ulike farger kan skape forvirring. Alt dette for å skape en enklere og mer forståelig inndeling av skolen, og gi fløyene en personlighet som elevene og ansatte kan kjenne seg igjen i.

Oversiktskilt over Titan-fløyen

Dørskilt

Retningsskilt

Oversiktskilt ute

Retningsskilt

Etasjeskilt

Piktogrammer

Utvalg av prosess

Kognitive kart tegnet av elever på skolen.

Etter å ha samlet all innsikten fra intervju av lærere og elever, observasjoner og kognitive kart sorterte vi det og så på sentrale funn som vi kan ta med oss videre i vår prosess for å lage et nytt fungerende veifinningssystem til Gjøvik videregående skole.

bottom of page