top of page

Dronning Sonja Opera konkurranse

Visuell identitet / skoleprosjekt

Type prosjekt

Gruppeprosjekt

m/ Louise Marie Hansen 

Dronning Sonja Opera konkurranse

Visuell identitet / skoleprosjekt

Gruppeprosjekt

m/ Louise Marie Hansen 

 

Type prosjekt                     

Semester                  

Våren 2022

Verktøy

Adobe illustrator

Adobe Indesign

Adobe After Effects

Bredtbanner.png

Korfattet brief

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en prestisjefylt konkurranse som arrangeres i Oslo annethvert år for unge sangere opptil 32 år fra alle verdensdeler. Dette kan åpne dører for den profesjonelle musikkverdenen. I dette prosjektet fikk vi som oppgave å designe en ny visuell profil for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse (Queen Sonja International Music Competition – QSIMC). Her var oppgaven å utvikle en sammenhengende og helhetlig designprofil som implementeres på både trykte- og digitale flater.

Om løsningen

Vi utviklet en strategi ved å ha innsiktsarbeid som besto av testing av den nåværende identiteten, visuell kartlegging av konkurrenter og utforming av en SWOT-analyse. Fra innsikten så intervjuet personer i målgruppen, og vi ønsket vi ønsket å finne ut hva de assosierer Opera med og hva slags forhold de har med sjangeren.  På bakgrunn av hva vi fikk av innsikt, så valgte vi å fokusere på å utvikle et moderne design, som er dynamisk og appellerer i større grad til en yngre målgruppe. Et vesentlig designvalg som vi tok var å ha få hovedfarger, med en begrenset fargepallett med moderne farger som går igjen i flere designtrender i dag. Skriften vi valgte henviser også til det mer moderne siden den er grotesk med geometriske trekk, men også litt leken. Sammen med et asymmetrisk oppsett, og bruken av logoen som et gjennomgående designelement som er inspirert av musikkens rytme og dynamikk. Logoen blir plassert og skalert forskjellig og med ulike utsnitt som bidrar til å skape en uforutsigbarhet og som gjør flatene mer dynamisk og spennende. Vi har valgt å ta et strategisk navnebytte på konkurransen. Navnet «Queen Sonja International Music Competition» endret vi til «Queen Sonja Opera Contest». 

Skisser

bottom of page