top of page

Rørosmeieriet

Emballasjedesign / skoleprosjekt

Individuelt

 

Type prosjekt                     

Semester                  

Våren 2023

Verktøy

Adobe illustrator

Adobe Indesign

produktenee.png

Korfattet brief

Oppdraget er å lage et nytt grafisk design for en produktserie fra Rørosmeieriet som appellerer til en yngre målgruppe samtidig som dagens kunder ikke blir sveket. Produktene skal ha en tydelig kommunikasjon av verdiene som sammenfaller med Rørosmeieriet uten å miste inntrykket av tradisjon og kunnskap. Minimum fire produkter skal ha nytt visuelt design, men emballasjetypen skal være den samme som de tidligere pakningene. Det er påkrevd å inkludere all informasjon på pakningene som merkevarelogo, produktnavn, annen tekst og EAN-kode.

Om løsningen

Jeg er opptatt av å fremheve det økologiske og naturvennlige i Rørosmeieriet, og har derfor valgt et design som speiler disse verdiene på overbevisende måte. Skriften jeg har valgt er håndskrevet med tekstur, og formidler ekthet og autentisitet. Den skjeve og litt ujevne skriften symboliserer Rørosmeieriets fokus på bærekraft og økologisk mat, og de karakteristiske løkkene i fonten representerer tradisjon og historie. For å forsterke inntrykket av en fri og uspolert natur, har jeg inkludert elementer av blomstereng og andre naturskjønne omgivelser i bakgrunnen. Dette gir forbrukerne en følelse av å være i ett med naturen, og styrker Rørosmeieriets løfte om å være 100% økologisk.

For å appellere til en yngre målgruppe, har jeg valgt et lyst og spennende design, med uforutsigbare illustrasjoner på produktene. Kontrastene og bakgrunnsvalørene er moderne og skiller Rørosmeieriet fra konkurrentene. Selv om jeg har unngått realistiske illustrasjoner for å gi en moderne følelse, har jeg beholdt det tradisjonelle ved å bruke en håndskrevet skrift, som gir en følelse av hjemmelaget og et tradisjonsrikt uttrykk. Designet uttrykker selvtillit med få elementer, en logo som står sterkt i front og en spennende flate som får frem rørosmeieriet sine verdier med få ord.

Prosess

I første del av innsiktsfasen satt jeg meg inn i hva Rørosmeieriet er og hva de står for. Innsikten er hentet fra deres egen nettside og samtaler i grupper. Jeg satt viktige punkter i et tankekart. 

Jeg har utført omfattende skissearbeid i dette prosjektet for å eksperimentere med ulike skrifttyper, komposisjoner og illustrasjoner. Her presenterer jeg et utvalg av skissene mine i kronologisk rekkefølge for å vise min arbeidsprosess. Mitt mål var å formidle økologiske verdier på en abstrakt måte, og jeg eksperimenterte med å forstørre gress og planter for å la dem falle naturlig rundt emballasjen. Dette var en idé som jeg videreutviklet og utforsket nærmere.

bottom of page