top of page

Dronning Sonja Opera konkurranse

Visuell identitet / skoleprosjekt

Type prosjekt

Gruppeprosjekt

m/ Louise Marie Hansen 

Diktbøker av 
Steinar Opstad

Redaksjonell design / skoleprosjekt

Individuelt

Type prosjekt                     

Semester                  

Våren 2023

Verktøy

Adobe illustrator

Adobe Indesign

lys2-View 7.png

Korfattet brief

Oppgaven er å designe en bokserie på minimum tre bind, der hver bok skal ha et smussomslag, innbinding og forsats. Designeren må velge papirkvalitet, innbindingsløsning og -materiale. Smussomslaget skal ha forfatternavn, tittel og forlagslogo på både forsiden og ryggen, samt baksidetekst, EAN-kode og forlagslogo på baksiden. Klaffene skal inneholde forfatterbiografi og forfatterfoto. Permens rygg skal ha forfatternavn, tittel og forlagslogo.

Om løsningen

Jeg har valgt å designe tre av Steinar Opstads diktbøker, fordi jeg mener at de fortjener å ha en større visuell sammenheng i bokhyllen. Jeg har latt min tolkning av bøkene være utgangspunktet for mitt arbeid, og har fokusert på hvordan Opstad dykker ned i de store spørsmålene i livet. For å fremheve dette har jeg brukt abstrakte illustrasjoner og typografiske virkemidler.  Jeg har bevisst valgt rolige og duse farger som står i kontrast til de mørkere illustrasjonene. I tillegg har jeg tatt designvalg som legger vekt på det håndverksmessige og personlige, noe som reflekterer innholdet i bøkene. Typografien er gjennomgående i skrivemaskin-skrift, som øker autentisiteten i designet og er basert på at sjangeren bøkene inneholder poesi, hvor hvert ord er nøye overveid og plassert.

Coverbildebøker2.png

På innsiden av smussomslaget vil man finne en diktplakat som viser utvalgte dikt fra boken. Dette gir en ekstra dimensjon til det vertikale designkonseptet som jeg har brukt på både smussomslaget og permen. Man kan for eksempel ta av smussomslaget fra permen og henge det opp på veggen.

Perm

Smussomslag

Smussomslagene inneholder abstrakte illustrasjoner som gjenspeiler noe av innholdet i bøkene. Jeg har valgt å plassere mye av teksten på smussomslagene vertikalt på forsiden for å illustrere et visuelt dykk ned i de store spørsmålene som tas opp i bøkene. Dette designvalget gjenspeiler også den dyptgående utforskningen av temaer som finnes i flere av diktene. Bokens format gir også muligheten til å vri boken til siden for å lese teksten, som gir en unik opplevelse for leseren. Jeg har plassert tittelen og dikt & aforismer horisontalt for å skape en balansert komposisjon på forsiden, samtidig som det gjør viktig informasjon tydeligere. Dette designvalget gjentas også på baksiden av boken for å skape en helhetlig og harmonisk design.  For å gi en mer håndverksmessig følelse, har jeg valgt å bruke en skrivemaskin-skrift som også kan gi et mer personlig preg. Jeg har inkludert et bilde av forfatteren på bokens klaff i en bildestil inspirert av risografi, som bidrar til å gi boken en mer personlig og unik følelse. 

Skisser

bottom of page